Žūklės Laumeno ežere taisyklės

 

ŽŪKLĖS LAUMENO EŽERE TAISYKLĖS

 

 1. Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje). Žvejyba vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
 2. Išduodami žvejybos leidimai limituotai žvejybai (toliau – leidimai) parai, suteikiantys teisę sugauti 2 lydekas arba 2 lynus arba 2 karosus (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų). Visus sugautus karpius, amūrus, būtina nedelsiant paleisti. Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykliųnustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
 3. Žvejyba dugnine meškere vykdoma iš 17-kos ežero pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų. Spiningavimui leidžiama naudotis valtimis, jei tuo metu išduoti ne daugiau kaip 4 leidimai žvejybai dugnine meškere.
 4. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip tris mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejojant dugnine meškere, bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 3 vienetų.
 5. Leidžiama žvejyba gyva žuvele atskirai suderinus sąlygas su ežero nuomininku.
 6. Maksimalus vienai parai išduodamų leidimų skaičius negali viršyti 34 vnt.
 7. Sportinių varžybų laikotarpiu ir dvi paras iki jų pradžios leidimai neišduodami ir žvejyba leidžiama tik tų varžybų dalyviams.
 8. Be leidimų žvejoti turi teisę nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be leidimų, visas 2 punkte nurodytas žuvis privalo nedelsdami paleisti atgal į vandens telkinį. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be leidimo, draudžiama žvejoti dugnine meškere.
 9. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
 10. Žvejojantys asmenys (įskaitant vietinius gyventojus ir asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti duomenis apie sugautas žuvis.
 11. Draudžiama deginti laužus prie ežero, išskyrus tam numatytas vietas pliažo teritorijoje.
 12. Karpių žūklėje PRIVALOMA turėti karpinį graibštą, žuviai padėti lovį ar paminkštintą čiužinį (matą), vaistinį preaparatą žaizdoms patepti (briliantinę žalumą). Neturint šių žuvies apsaugos priemonių, žvejai privalės palikti žūklavietę be teisės susigrąžinti mokęstį. 
 13. Naujam žvejui žūklė ežere leidžiama vienam tik turint rekomendaciją iš klubui žinomo karpininko, kitu atveju būtina suderinti su žūklės ploto naudotoju.