Stojimo tvarka

Norintys įstoti į klubą Gintarinis karpis, privalo turėti jau esančio klube nario rekomendaciją, kuris už stojantįjį laiduoja ir pilnai atsako. Nusižengus naujam nariui klubo įstatams, iš klubo kartu pašalinamas ir rekomendavęs asmuo. Stojimą į klubą patvirtina valdyba, kuri pasilieka teisę atmesti esamo nario rekomenduojamą asmenį.

Prašyme turi būti nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data), gyvenamoji vieta), tėvų asmens duomenys ir sutikimas, jeigu norintis tapti Klubo nariu asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, įsipareigojimas laikytis Klubo vidaus taisyklių bei vykdyti Klubo valdymo organų teisėtus sprendimus, saugoti su Klubo ar jo narių veikla susijusias paslaptis finansų, žūklės plotų neatskleidimo trečiosioms šalims ir kitas veiklas, galinčias pakenkti Klubui ar jo nariams.

Naujai stojančių narių stojamasis mokestis – 200 lt. + 200 lt. metinis mokestis.

Esamu klubo narių metinis mokestis – 200 lt.

Dėl įstatų pažeidimo pašalintam asmeniui nario mokestis negražinamas.

Pilnaverčiu klubo nariu skaitosi tik asmuo sumokėjęs nario mokestį.

Sumokėti už einamuosius metus reikia iki tų metų balandžio 1 d.

Svarstoma galimybė mokėjimus išdalinti dalimis. Šiuo klausimu prašome kreiptis į valdybą.